Sharp AQUOS User Manual page 38

Hide thumbs
SR
Aktivni kontrast - Automatski optimizira „pozadinsko svetlo"
i „kontrast" slike u skladu sa osvetljenjem ekrana.
Pozadinsko svetlo - Podešava osvetljenost ekrana
povećavanjem/umanjivanjem pozadinskog svetla ekrana.
Crveno - Podešava crveni ton na slici
Zeleno - Podešava zeleni ton na slici
Plavo - Podešava plavi ton na slici
CMS ton - Ovo je standard za prilagođavanje
boje u ili crveniji ili plavlji ton.
CMS vrednost - Viša vrednost čini sliku svetlijom.
Niža vrednost čini sliku tamnijom.
CMS zasićenost - Povećava ili smanjuje zasićenje izabrane boje.
ZVUK
Režim zvuka - Birajte od unapred podešenih
Standardni - Podrazumevana podešavanja
Muzika - Ističe muziku nad glasovima
Film - Nudi zvuk uživo i puni zvuk za lmove
Sport - Ističe zvuk za sport
Lično - Bira vaša lična zvučna podešavanja
DTS Studio Sound - Dopušta vam da UKLJUČITE
ili ISKLJUČITE efekte zvuka okoline.
DTS DRC - Prilagođava nivo dinamičkog opsega za DTS
muziku lmova. Vrlo glasni zvuci postaju tiši a tiši delovi
postaju glasniji. Preporučuje se za ponoćno slušanje.
Zvučnik - dodatna podešavanja za TV zvučnike ili eksterne zvučnike.
Digitalni izlaz - Podešavanja za digitalni audio
izlaz. Izaberite iz sledećih opcija:
Automatski - Automatski bira najbolja podešavanja.
PCM - Audio strimovanje će se obraditi putem TV-a.
RAW - Audio strimovanje će se obraditi putem uređaja
povezanog preko digitalnog izlaza (traka, AV prijemnik itd.).
SPDIF kašnjenje (ms) - Omogućava korisniku da prilagodi
zvučna podešavanja da bi sinhronizovao sliku i zvuk za spoljašnje
zvučnike koji su povezani putem digitalnog zvučnog izlaza.
Kašnjenje zvuka (ms) - Omogućava korisniku da prilagodi zvučna
podešavanja da bi sinhronizovao sliku i zvuk za zvučnike televizora.
Automatski nivo jačine (AVL) - Kada je „uključeno" izabrano,
jačina će ostati pri stalnom nivou bez obzira na ulaz/izvor.
Ekspert podešavanja
Balans - Za premeštanje zvuka između levog i desnog zvučnika.
Ekvilajzer - Prilagođava jačinu različitih frekvencija
zvuka. Nivoi zvuka ekvilajzera mogu samo da se
prilagode kada je „Lični" režim zvuka izabran.
Opis zvuka - Dodatni zvuci za one koji imaju oštećen vid.
Dostupno samo na izabranim DTV programima.
AD jačina - za prilagođavanje opisa zvuka
KANAL
DVB antena - Podesite tip DTV signala
Zemaljski - Zemaljski (DVB-T)
Kablovski - Kablovski (DVB-C)
Automatsko biranje - Dopušta vam da ponovo izaberete sve digitalne
kanale za televiziju, stanice digitalnog radija i analogne kanale.
Analogno manuelno biranje - Dopušta vam da
manuelno izaberete svoj analogni signal.
Digitalno manuelno biranje - Dopušta vam da
manuelno izaberete svoj digitalni signal.
Automatsko ažuriranje kanala - ako UKLJUČITE ovu opciju, pozicije,
imena i frekvencije kanala će se periodično ažurirati od strane provajdera.
Ovo može da izazove probleme ako ste sami naručili kanale u listi
kanala. U tom slučaju preporučujemo da ovu opciju isključite.
HbbTV - Dopušta korisniku da prebaci HbbTV na uključeno/
isključeno. Za korišćenje HbbTV, TV mora da se poveže na internet
i kanali koji se gledaju moraju da podržavaju HbbTV uslugu.
LCN - Podesite LCN na UKLJUČENO ako želite da postavite kanale
po sklonosti snabdevača (važi samo za DVB-T i DVB-C kanale).
CAM podešavanje - Plati pa gledaj usluge zahtevaju da „pametna
kartica" bude ubačena u TV. Ako se pretplatite na uslugu plati pa gledaj
snabdevač će vam dati „CAM" i „pametnu karticu". CAM može da se ubaci
u ULAZ ZAJEDNIČKOG INTERFEJSA (CI kartica ubačena). Ovaj meni vam
dozvoljava da pregledate informacije i promenite podešavanja za CAM.
Informacija o signalu - Informacija o DVB signalu.
Podešavanje satelitske antene - Ovaj meni je dostupan samo u DVB-S2
režimu. Možete da izaberete tip satelita, vaš predajnik i tip vašeg LNB-a, itd.
MREŽA
Mreža - Izaberite vrstu mrežnog povezivanja
- Kabl (eternet) ili Wi-Fi (bežični).
NAPOMENA: Za povezivanje na internet sa žičanom
vezom, povežite Cat 5/eternet kabl (nije uključen) sa TV-a
na vašu vezu širokopropusnog modema/rutera.
Eternet - Ovo preporučuj se status povezivanja umrežene
mreže. Ako se pritisne [OK], drugi meni se otvara koji
dopušta povezivanje na IPv4 ili IPv6 umrežene mreže:
Automatski - Automatski će povezati TV na
vašu kućnu mrežu (preporučeno)
Manuelno - Dopušta vam da manuelno promenite
IP, Netmask, Gateway i DNS informacije.
Onemogući - TV neće koristiti izabranu IP
verziju za povezivanje na mrežu.
Wi-Fi - Ovo preporučuje status povezivanja Wi Fi mreže. Ako se [OK]
pritisne, drugi meni se otvara koji pokazuje sve Wi-Fi mreže koje može da
detektuje paket. Izaberite onu na koju želite da se povežete i pritisnite [OK].
Ako je mreža zaključana, ekran će prikazati ekran
za unos lozinke sa tastaturom na ekranu.
WPS - opcija za alternativno bezbedno povezivanje na Wi-Fi mrežu.
Metoda dugmeta na guranje - izaberite ovu opciju
i pritisnite WPS dugme na svom ruteru.
Generiši bezbednosni PIN - TV će generisati
bezbednosni PIN koji treba da se unese u ruter.
NAPOMENA: Proces povezivanja može da traje nekoliko minuta,
molimo vas za strpljenje. Svaki put kada se TV uključi on će se automatski
povezati sa mrežom, ovo takođe može da traje određeno vreme.
Test mreže - Test povezivanja mreže
Informacije o mreži - Informacije o podešavanjima mreže
VREME
Sat - Prikazuje datum i vreme. Nakon što pritisnete [OK] dok
je ova stavka markirana, sledeće opcije će se pojaviti:
Automatska sinhronizacija - Automatski podešava vreme i
datum na TV prijemniku. Neophodno je da TV bude usaglašen sa
digitalnim signalom i/ili internet povezivanjem. Isključite „Automatska
sinhronizacija" da biste manuelno podesili podešavanja vremena i
datuma. Ako je „Automatska sinhronizacija" podešena na isključeno sa
vremenom i datumom koji se manuelno podešavaju, ova informacija
će biti ponovo podešena kada se napajanje za TV isključi.
Vremenska zona - Promenite svoju trenutnu vremensku zonu.
Letnje računanje vremena - opcija da se manuelno
uključi/isključi letnje računanje vremena.
Vreme uključenja - Dopušta vam da podesite određeno vreme
kada će se vaš televizor uključiti, kanal koji će zatim prikazati,
izvor na kojem će biti a takođe i jačinu. Ova funkcija može da se
podesi da se ponavlja svakoga dana ili određenog dana.
Vreme isključenja - Dopušta vam da podesite određeno
vreme kada će se vaš televizor isključiti.
Brojač spavanja - Dopušta vam da podesite brojač spavanja
tako da se televizor automatski isključi nakon određenog
postavljenog vremena. Isključeno -> 10 min -> 20 min -> 30
min -> 60 min -> 90 min -> 120 min -> 180 min -> 240 min.
Automatska pripravnost - Prilagođavanje za automatsku pripravnost
u pokazivačima u časovima: isključeno -> 3 h -> 4 h -> 5 h.

Hide quick links:

loading

  Also See for Sharp AQUOS

  Related Manuals for Sharp AQUOS

Table of Contents