Dálkové Ovládání - Sharp AQUOS User Manual

Hide thumbs Also See for AQUOS:
Table of Contents
Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
CZ
Dálkové ovládání
1.
STANDBY – Přepnutí TV do pohotovostního režimu a naopak.
2.
MUTE – Ztlumení zvuku.
3.
0 – 9 – příma volba TV kanálu.
4.
TV GUIDE – Sedmidenní TV program (Digitální režim).
5.
– Návrat na předcházející sledované kanály.
6.
PICTURE – Výběr režimu obrazu.
7.
VOL ▲/▼ – Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti.
CH ▲/▼ – Zvýšení nebo snížení sledovaného kanálu.
8.
9.
SOUND – Výběr režimu zvuku.
10. SOURCE – Zobrazení nabídky vstup/zdroj.
11. MENU – Zobrazení nabídky OSD.
12. EXIT – Opuštění všech nabídek.
13. (▲/▼/◄/►/OK) – Umožňuje přecházet nabídkou na obrazovce a
upravit systémové nastavení podle vašich preferencí.
14. BACK – Zpět na předchozí menu.
15. FAV – Zobrazení seznamu oblíbených položek.
16. INFO – Stiskněte jednou pro zobrazení informací o aktuálním/
následujícím kanálu. Stiskněte dvakrát pro zobrazení informací a
programových informací o aktuálním programu.
17. TEXT – Režim Teletext - Zobrazení teletextu.
18. SUBTITLE – Zapnutí/Vypnutí dialogu ve spodní části obrazovky.
19. TV – Přepnutí na digitální TV zdroj.
20. YouTube – Spustí aplikaci YouTube.
21. NETFLIX – Zobrazí aplikaci NETFLIX
22. NET+ – Zobrazí menu AQUOS NET+.
23. Rec
– PVR režim - PVR nahrávání.
1
24.
– Opakované spuštění aktuální kapitoly.
25.
– Posunutí dopředu na další kapitolu.
26.
– Zastavení přehrávání.
27. Rec List
– PVR režim - Seznam nahrávek.
1
28.
– Přehrávání v režimu rychlého převíjení zpět.
29.
– Přehrávání v režimu rychlého převíjení vpřed.
30.
– Přehrávání/pauza.
31. BAREVNÁ TLAČÍTKA – Další funkce v Teletextu a TV menu.
1
- k dispozici pouze pro TV s funkcí PVR
Navigace v TV nabídce
Do menu se dostanete stisknutím tlačítka [MENU] na dálkovém ovladači.
Do nabídky se dostanete stisknutím [OK]. Chcete-li změnit jakékoli výchozí
nastavení, použijte tlačítka pro ▲/▼/◄/► rolování. Jakékoliv nastavení
potvrdíte tlačítkem [OK]. Menu můžete kdykoliv opustit stiskem tlačítka
[EXIT].
APLIKACE
Obsahuje nejběžněji používané aplikace, nabízí rychlý a snadný přístup.
Netfl ix
Přední internetová televizní síť. Nabízí tisíce lmů a TV pořadů, včetně
originálních seriálů, dokumentů a lmů. Členové si mohou obsah
přehrávat, pozastavit a obnovit, bez jakýchkoli reklam nebo závazků. Do
této aplikace se můžete přihlásit pomocí svého stávajícího účtu Net ix.
Nemáte-li účet Net ix, můžete se zaregistrovat prostřednictvím této
aplikace nebo o ciální webové stránky Net ix.
YouTube
Aplikace pro sdílení videí vám umožňuje objevovat a sledovat originálně
vytvářená videa.
POZNÁMKA: Aby aplikace YouTube fungovala, je třeba, abyste na
TV nastavili správné datum a čas. Více informací o nastavení data/
času na TV naleznete v kapitole tohoto návodu k použití s názvem
ČAS. Ujistěte se, že vaše síť neblokuje přístup k YouTube a že rychlost
připojení k internetu dostačuje k prohlížení obsahu YouTube.
AQUOS NET+
Otevře portál Sharp SMART.
Prohlížeč
Aplikace pro přístup k webovým stránkám prostřednictvím internetu.
Navigace v prohlížeči:
CH+ - přechod o stránku nahoru
CH- - přechod o stránku dolů
Red Button - zobrazit/skrýt lištu menu prohlížeče
Yellow Button - Přiblížení
Blue Button - Oddálení
NASTAVENÍ
RYCHLÉ NASTAVENÍ
Zvuková stopa - Umožňuje vám zvolit si jazyk
zvuku Digitální TV nebo médií.
Titulky - Vypněte nebo zapněte titulky.
Stopa titulků - Objeví se, pokud jsou titulky (viz výše)
zapnuté. Umožňuje vám zvolit si stopu titulků.
Teletext - Zapněte nebo vypněte titulky.
Seznam nahrávek - Zobrazí seznam nahraných TV pořadů
z napojeného USB disku nebo pevného USB disku.
Seznam plánu - Umožňuje vám zobrazit si upomínky a nahrávky.
Obraz
Režim obrazu - Vyberte z následujících předvolených nastavení
Standard - Předvolené nastavení
Film - Nastavení světlejších barev a nižšího jasu.
Hra - Optimální režim pro hraní her. TV vypne všechny funkce pro
zpracování obrazu, aby se dosáhlo minimálních chyb na vstupu.
Uživatelský - Umožňuje manuálně měnit všechna nastavení
Eco - Spotřebovává o 15% méně energie.
Dynamický - Doporučené nastavení pro rychle se pohybující obraz
Jas - Zvýšení nebo snížení jasu obrazu.
Kontrast - Nastavuje vyvážení černé a bílé.
Barevná sytost - Zvyšuje barvu černé a bílé.
Ostrost - Zvýšení nebo snížení ostrosti obrazu.
Bar. Tón - Umožní zvýšit nebo snížit úroveň
tónování obrazu (pouze pro NTSC signál).
Podání barev - Vyberte z následujících předvolených nastavení.
Normální - Předvolené nastavení.
Teplá - Zvýrazněná červená barva v obraze.
Studená - Zvýrazněná modrá barva v obraze.
Osobní - Osobní vyvážení RGB z menu "Pokročilé nastavení".
Doporučeno pouze pro pokročilé uživatele.
Poměr stran - Formát obrazu se může měnit v závislosti na kanálu/
vysílání. Existuje více různých možností k uspokojení vašich potřeb.
Auto - Automaticky zobrazí nejlepší formát obrazu tak, aby
byl obraz ve správné poloze. Na obraze se mohou vyskytnout
černé čáry. Na horním/spodním okraji nebo po stranách.
4:3 - Formát 4:3 je zobrazen v původní velikosti. Aby byla obrazovka
při poměru 16:9 vyplněna, jsou po stranách zobrazeny boční pásy.
16:9 - Formáty obrazovky s regulárním signálem 16:9.
Zoom 1/2 - Obraz je ve správném poměru stran,
ale zvětšený na celou obrazovku.
Bod po Bodu (HDMI) - Zobrazení obrazu v
jeho originálním rozlišení bez změn.
Celá obrazovka - Roztáhne obraz na celou obrazovku.
Expertní nastavení
Redukce šumu - Filtruje a snižuje šum (interference) obrazu.
Gamma - Nastavení tónu mezi svetlými a tmavými částmi obrazu.
Aktivní kontrast - Automaticky optimalizuje "podsvícení"
a "kontrast" obrazu podle jasu obrazovky.

Hide quick links:

Table of Contents
loading

Table of Contents