Sharp AQUOS User Manual page 37

Hide thumbs
SR
Daljinski upravljač
1.
STANDBY – Uključite televizor kada ste u pripravnosti ili obrnuto.
2.
MUTE – Smanjite zvuk ili obrnuto.
3.
0 – 9 – da biste direktno izabrali televizijski kanal.
4.
TV GUIDE – Otvara televizijski vodič za 7 dana (Digitalni režim).
5.
– Da bi se vratilo na prethodno pregledani kanal.
6.
PICTURE – Prolazi kroz opcije režima slike.
7.
VOL ▲/▼ – Da poveća / smanji nivo zvuka.
CH ▲/▼ – Da poveća ili smanji kanal koji se gleda.
8.
9.
SOUND – Prolazi kroz opcije režima zvuka.
10. SOURCE – Za prikaz ulaza/izvora menija.
11. MENU – Za prikaz OSD menija.
12. EXIT – Za izlaz iz svih menija.
13. (▲/▼/◄/►/ OK) – Dopušta vam da upravljate menijima na ekranu i
da prilagodite podešavanja sistema po svom nahođenju.
14. BACK – Nazad na prethodni meni.
15. FAV – Da prikaže meni omiljenog.
16. INFO – Pritisnite jednom za sadašnje/sledeće informacije kanala. Pritis-
nite dvaput za programske informacije o trenutnom programu.
17. TEXT – Režim teleteksta - Da biste ušli u teletekst.
18. SUBTITLE – Da biste prebacili dijalog sa dna ekrana (uključeno/
isključeno).
19. TV – Preßite na digitalni televizijski izvor.
20. YouTube – Prikazuje YouTube aplikaciju.
21. NETFLIX – Prikazuje NETFLIX aplikaciju.
22. NET+ – Prikazuje AQUOS NET+ meni.
23. Rec
– PVR snimanje.
1
24.
– Za ponovno pokretanje trenutnog poglavlja.
25.
– Za pokretanje unapred na sledeće poglavlje.
26.
– Za zaustavljanje reprodukcije.
27. Rec List
– Otvara listu snimanja.
1
28.
– Za reprodukciju u režimu brzog premotavanja unazad.
29.
– Za reprodukciju u režimu brzog premotavanja unapred.
30.
– Za reprodukciju/pauzu.
31. DUGMAD ZA BOJU – Dodatni teletekst i OSD funkcije.
1
- dostupno samo sa PVR funkcijom
Navigacija menija televizora
Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite dugme [MENU] na daljinskom
upravljaču. Da biste ušli u meni pritisnite [OK]. Ako želite da napravite
promene na bilo koja podrazumevana podešavanja, koristite dugmad
(▲/▼/◄/►) za prevlačenje. Da biste potvrdili bilo koja podešavanja
pritisnite dugme [OK]. Da biste izašli iz ovog menija u bilo kom trenutku,
pritisnite dugme [EXIT].
APLIKACIJE
Sadrži najčešće korišćene aplikacije za brz i lak pristup.
Netfl ix
Vodeća svetska mreža televizije na internetu. Nudi hiljade lmova i TV
serija, uključujući originalne serije, dokumentarce i lmove. Članovi mogu
da igraju, pauziraju i nastave da gledaju, bez reklama ili obaveza. Možete
da se upišete u ovu aplikaciju sa vašim postojećim Net ix nalogom. Ako još
uvek nemate Net ix nalog, možete da se registrujete putem ove aplikacije
ili putem zvanične Net ix lokacije na mreži.
YouTube
Aplikacija za deljenje video prikaza koja vam dopušta da otkrijete i gledate
originalno napravljene video prikaze.
NAPOMENA: Da bi YouTube aplikacija radila, neophodno je podesiti
pravilan datum i vreme na TV-u. Za više informacija o podešavanju
datuma/vremena na TV-u, molimo vas da pogledate poglavlje menija
VREME ovog korisničkog uputstva. Molimo vas da proverite da li
vaša mreža blokira pristup YouTube-u i da li je brzina vašeg internet
povezivanja dovoljno brza za gledanje YouTube sadržaja.
AQUOS NET+
Otvara Sharp SMART portal.
Pretraživač
Aplikacija za pristup lokacijama na mreži putem interneta. Kretanje u
pretraživaču:
CH+ - povucite stranicu na gore
CH- - povucite stranicu na dole
Crveno dugme - prikaži/sakrij traku menija pretraživača
Žuto dugme - Zumiraj
Plavo dugme - Odzumiraj
PODEŠAVANJA
BRZA PODEŠAVANJA
Audio zapis - Dopušta vam da birate različit
audio jezik za digitalni TV ili medije.
Titlovi - Uključite ili isključite titlove.
Traka titlova - Pojavljuje se kada su titlovi (iznad) uključeni i
dozvoljava vam da izaberete traku titlova koja će se koristiti.
Teletekst - Uključite ili isključite teletekst.
Lista snimanja - Prikazuje listu snimljenih TV programa
putem povezane USB memorije ili USB hard drajva.
Lista rasporeda - Dozvoljava vam da pregledate podsetnike i snimke.
SLIKA
Režim slike - Izaberite od sledećih unapred postavljenih.
Standardni - Podrazumevana podešavanja
Film - Podesite da bude svetliji u boji i manje svetao.
Igra - Optimalan režim za igranje. TV će isključiti sve funkcije
uređivanja slike da bi se postiglo minimalno ulazno kašnjenje.
Lično - Dopušta vam da manuelno promenite sva podešavanja
Eco - Trošite 15% manje energije.
Dinamični - Preporučena podešavanja za slike koje se brzo kreću
Svetlost boja - Povećajte ili smanjite osvetljenost slike.
Kontrast - Prebacite balans između crnog i belog.
Jačina boja - Povećava boju od crne i bele.
Oštrina - Povećava ili smanjuje oštrinu slike.
Nijansa - Dopušta vam da povećate ili smanjite nivo
nijanse u okviru slike (samo za NTSC signal).
Temperatura boje - Birajte od sledećih unapred postavljenih.
Normalna - Podrazumevana podešavanja
Topla - Povećava crvenu u okviru slike
Hladna - Povećava plavu u okviru slike
Lični - Lični RGB balans sa menija „Ekspert podešavanja".
Savetuje se samo za napredne korisnike.
Odnos ekrana - Format slike se razlikuje u zavisnosti od kanala/emitovanja.
Postoji više različitih opcija koje najviše odgovaraju vašim potrebama.
Automatski - Automatski prikazuje najbolji format slike. Tako je slika u
pravilnom položaju. Može da ima crne linije na vrhu/dnu i/ili sa strane.
4:3 - Prikazuje 4:3 sliku u njenoj originalnoj veličini. Trake
sa strane se prikazuju kako bi ispunile 16:9 ekran.
16:9 - Ispunjava ekran sa redovnim 16:9 signalom.
Zum 1/2 - Slika je u pravilnoj proporciji ali
je zumirana da bi ispunila ekran.
Tačka po tačka (HDMI) - Prikazaće sliku u njenoj
originalnoj rezoluciji bez bilo kakve promene.
Pun ekran - Raširite signal da biste ispunili ekran.
Ekspert podešavanja
Smanjenje šuma - Filteri smanjuju šum (interferenciju) slike.
Gama podešavanje - Podešava tonove
između svetlih i tamnih delova slike.
37

Hide quick links:

loading

  Also See for Sharp AQUOS

  Related Manuals for Sharp AQUOS

Table of Contents