Sharp AQUOS User Manual page 47

Hide thumbs Also See for AQUOS:
Παραγωγή PIN ασφαλείας - Η τηλεόραση θα παραγάγει έναν
κωδικό PIN ασφαλεία που πρέπει να πληκτρολογηθεί στο ρούτερ.
ΣΗΜΕΙ ΣΗ: Η διαδικασία σύνδεση
χρειαστεί να περι ένετε για λίγο. Κάθε φορά που η τηλεόραση ενεργοποιείται,
θα συνδέεται αυτό ατα στο δίκτυο, κάτι που πορεί να διαρκεί ερικά λεπτά.
Δοκιμή δικτύου - Πραγ ατοποιείται δοκι ή σύνδεση στο δίκτυο.
Πληροφορίες δικτύου - Πληροφορίε σχετικά ε τι ρυθ ίσει δικτύου
ΏΡΑ
Ώρα - Ε φανίζει την η ερο ηνία και την ώρα. Αφού πατήσετε το [OK] ενώ
αυτό το στοιχείο είναι ση ειω ένο, ε φανίζονται οι ακόλουθε επιλογέ :
Auto Sync - Ρυθ ίζει αυτό ατα την ώρα και την η ερο ηνία στην
τηλεόραση. Απαιτεί το συντονισ ό τη τηλεόραση
σή α και/ή σύνδεση ίντερνετ. Απενεργοποιήστε την επιλογή"Auto
Sync" για χειροκίνητη ρύθ ιση τη ώρα και τη η ερο ηνία . Αν
απενεργοποιηθεί η λειτουργία "Auto Sync" και ρυθ ιστεί η ώρα και
η η ερο ηνία χειροκίνητα, θα πραγ ατοποιηθεί επαναφορά τη
ρύθ ιση αυτή όταν αποσυνδεθεί η τηλεόραση από το ρεύ α.
Χρονική ζώνη - Αλλαγή τη τρέχουσα χρονική ζώνη .
Θερινή ώρα - επιλογή για χειροκίνητη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση τη θερινή ώρα .
Ώρα ενεργοποίησης - Επιτρέπει τη ρύθ ιση ια προσδιορισ ένη
ώρα για την ενεργοποίηση τη τηλεόρασή σα , το κανάλι και την πηγή
που θα προβληθεί τότε καθώ και την ένταση του ήχου. Η λειτουργία
αυτή πορεί στη συνέχεια να οριστεί ώστε να επαναλα βάνεται
κάθε η έρα ή να εκτελεστεί σε ια καθορισ ένη η έρα.
Ώρα απενεργοποίησης - Επιτρέπει τη ρύθ ιση ια προσδιορισ ένη
ώρα για την απενεργοποίηση τη τηλεόρασή σα .
Χρονοδιακόπτης ύπνου - Επιτρέπει τη ρύθ ιση χρονοδιακόπτη
ώστε να απενεργοποιείται αυτό ατα η τηλεόραση ετά από
την παρέλευση ορισ ένου χρονικού διαστή ατο . O -> 10λ.
-> 20λ. -> 30λ. -> 60λ. -> 90λ. -> 120λ. -> 180λ. -> 240λ.
Αυτόματη αναμονή - Προσαρ ογή τη αυτό ατη
ανα ονή κατά ωριαία βή ατα: O -> 3ώ -> 4ώ -> 5ώ.
Χρονοδιακόπτης OSD - Επιτρέπει την προσαρ ογή του χρόνου
ε φάνιση του Μενού επί τη οθόνη πριν εξαφανισθεί.
ΣΥΣΤΗΜΑ
Γλώσσα - Ορίστε τι προτι ώ ενε γλώσσε
Γλώσσα μενού - Επιτρέπει την αλλαγή τη γλώσσα του ενού.
Κύρια γλώσσα ήχου - Προτι ώ ενη γλώσσα
ήχου σε επιλεγ ένα κανάλια DVB.
Δευτερεύουσα γλώσσα ήχου - ευτερεύουσα γλώσσα
ήχου σε περίπτωση που δεν διατίθεται η κύρια γλώσσα.
Κύρια γλώσσα υποτίτλων - Προτι ώ ενε γλώσσε
υποτίτλων σε επιλεγ ένα κανάλια DVB.
Δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων - ευτερεύουσα
γλώσσα υποτίτλων σε περίπτωση που δεν
διατίθενται υπότιτλοι στην κύρια γλώσσα.
ΚΛΕΊΔΩΜΑ
Κλείδωμα συστήματος - Επιτρέπει το κλείδω α ή ξεκλείδω α
του ενού. Θα σα ζητηθεί να εισαγάγετε ένα 4ψήφιο κωδικό
πρόσβαση . Χρησι οποιήστε το κου πί ◄ για έξοδο από την
εισαγωγή κωδικού πρόσβαση . Χρησι οποιήστε το κου πί ► για
εκκαθάριση. Ο προεπιλεγ ένο κωδικό πρόσβαση είναι 0000.
Ορισμός κωδικού πρόσβασης - Αλλάζει τον
προεπιλεγ ένο κωδικό πρόσβαση .
Κλείδωμα καναλιών - Κλειδώνει προσδιορισ ένα τηλεοπτικά κανάλια.
Γονική καθοδήγηση - Κλειδώνει τηλεοπτικά
κανάλια ε βάση τον περιορισ ό ηλικία .
Ρυθμίσεις HDMI - Ρύθ ιση τη λειτουργία HDMI.
Έλεγχος CEC* - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τη λειτουργία
HDMI CEC. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον χειρισ ό συσκευών που
έχουν συνδεθεί έσω HDMI από το τηλεχειριστήριο τη τηλεόραση .
Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής* - Αν ενεργοποιηθεί,
όλε οι συσκευέ που έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση
πορεί να διαρκέσει ερικά λεπτά. Θα
ε ψηφιακό
έσω HDMI θα εκτελούν αυτό ατη ετάβαση σε κατάσταση
ανα ονή όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.
Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης* - Επιτρέπει την
ενεργοποίηση τη τηλεόραση κατά την ενεργοποίηση
των συσκευών που έχουν συνδεθεί έσω HDMI.
HDMI ARC - Αποστολή ηχητικού σή ατο
συνδεδε ένη σκευή ήχου (δέκτη AV, πάρα ήχου κ.τ.λ.). Η
λειτουργία αυτή διατίθεται όνο για είσοδο HDMI 3.
Μορφή HDMI 2.0 - Το στοιχείο αυτό επιτρέπει την
εναλλαγή λειτουργία τη επιλεγ ένη εισόδου HDMI
εταξύ των λειτουργιών HDMI και HDMI2.0.
ασική - συστήνεται όταν η τηλεόραση έχει συνδεθεί σε συσκευή
ε έξοδο HDMI 1.4 ή χα ηλότερη, για παράδειγ α ε συσκευή
αναπαραγωγή Blu-Ray Full HD , συσκευή αναπαραγωγή DVD.
Ενισχυμένη - συστήνεται όταν η τηλεόραση έχει συνδεθεί
σε συσκευή ε έξοδο HDMI 2.0, για παράδειγ α ε συσκευή
αναπαραγωγή Blu-ray 4K ή σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Η ρύθ ιση αυτή απαιτείται για περιεχό ενο HDR.
Ανίχνευση - Ε φανίζει ια λίστα των συσκευών
που έχουν συνδεθεί έσω HDMI.
* - Η λειτουργία HDMI CEC πρέπει να υποστηρίζεται από τη συνδεδε ένη
συσκευή.
Τροποποίηση πηγής - επιτρέπει στο χρήστη να ετονο άσει
χειροκίνητα πηγέ που βρίσκονται στον κατάλογο
πηγών. Για παράδειγ α, πορείτε να ετονο άσετε πηγέ
χρησι οποιώντα τα ονό ατα συνδεδε ένων συσκευών.
Ειδικές ρυθμίσεις
Άτομα με προβλήματα ακοής - Αν το σή α παρέχει υποστήριξη
για άτο α ε προβλή ατα ακοή , οι υπότιτλοι πορούν να
αναπαράγονται πατώντα το κου πί "Subtitle". Αν ρυθ ίσετε
την επιλογή Άτο α ε προβλή ατα ακοή στη θέση ON και
εταβείτε σε ένα κανάλι που υποστηρίζει υπότιτλου για άτο α ε
προβλή ατα ακοή , οι υπότιτλοι θα ενεργοποιηθούν αυτό ατα.
Επίδειξη* - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επίδειξη
* - διατίθεται όνο αν είχε επιλεχθεί η λειτουργία επίδειξη κατά την
πρώτη εγκατάσταση
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Πληροφορίες συστήματος - Ε φανίζει το όνο α
τη τηλεόραση και την έκδοση λογισ ικού.
Αναβάθμιση συστήματος - Επιτρέπει την ενη έρωση τη τηλεόραση .
Ενημέρωση λογισμικού (USB) - Κατά καιρού
κυκλοφορεί από την εταιρεία νέο υλικολογισ ικό ( rmware) για την
βελτίωση τη λειτουργία τη τηλεόραση (διαθέσι ο προ λήψη
από το ίντερνετ). Το ενού αυτό επιτρέπει την εγκατάσταση του
νέου λογισ ικού/υλικολογισ ικού στην τηλεόραση.. Περαιτέρω
λεπτο έρειε σχετικά ε το πώ
αζί ε το υλικολογισ ικό. Επικοινωνήστε ε τη γρα
ή ανατρέξτε στον ιστότοπο 'www.sharpconsumer.eu' .
ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση
ώσπου να ολοκληρωθεί η αναβάθ ιση!
OAD - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των
ενη ερώσεων λογισ ικού OAD (ασύρ ατη λήψη, over
air download) ( όνο σε ψηφιακή τηλεόραση).
OAD Scan - Σάρωση για ασύρ ατη λήψη OAD
( όνο για ψηφιακή τηλεόραση).
Επαναφορά τηλεόρασης - Εκτελείται επαναφορά τη τηλεόραση .
Κλειδί Netfl ix ESN - Ε φανίζει τον κωδικό-κλειδί για το Net ix ESN.
Έκδοση Netfl ix - Έκδοση λογισ ικού Net ix.
Απενεργοποίηση Netfl ix - Απενεργοποίηση
Net ix σε αυτή την τηλεόραση.
Τερματισμός Netfl ix - ιαγραφή των στοιχείων
σύνδεση Net ix σε αυτή την τηλεόραση.
έσω HDMI σε
πορεί να
πορεί να γίνει αυτό θα εκδίδονται
ή βοήθεια
47

Hide quick links:

loading

Related Manuals for Sharp AQUOS

Table of Contents