Bosch BDU3740 Supplement Manual page 42

Drive unit, epac
Hide thumbs Also See for BDU3740:
Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 9
Magyar – 2
A termék és a teljesítmény leírása
Rendeltetésszerű használat
A hajtóegység kizárólag az Ön eBike-ja meghajtására szolgál,
más célokra használni tilos.
Az itt bemutatott funkciókon felül előfordulhat, hogy szoftver
változtatások hibák megszüntetéséhez és egyes funkciók ki-
terjesztéséhez vezetnek.
Az ábrázolásra kerülő komponensek
Ezen Üzemeltetési utasítás egyes ábrái az Ön eBike-ja felsze-
reléseitől függően kismértékben eltérhetnek a tényleges kivi-
teltől.
Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az ábráknak
az Üzemeltetési utasítás elején lévő, ábrákat tartalmazó ol-
dalon.
(1) Hajtóegység
a)
(2) Sebesség érzékelő
(3) Küllőmágnes
(4) CenterLock-mágnes
(5) Kerékmágnes (rim magnet)
a) eltérő alakú érzékelő és eltérő szerelési heéyzet is lehetséges
b) eltérő szerelési helyzet is lehetséges
Műszaki adatok
Hajtóegység
Termékkód
Névleges tartós teljesítmény
A hajtómű forgatónyomatéka, max.
Névleges feszültség
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Védelmi osztály
Súly, kb.
A Bosch eBike-rendszerben FreeRTOS kerül alkalmazásra
(lásd http://www.freertos.org).
A)
Kerékpár világítás
B)
Feszültség kb.
maximális teljesítmény
– Első világítás
0 275 007 3D1 | (14.03.2022)
b)
Drive Unit
Performance Line
CX/Cargo/
CX Race Edition/
Speed
BDU3740
BDU3741
BDU3760
BDU3761
BDU3780
BDU3781
W
Nm
V=
°C
–5 ... +40
°C
+10 ... +40
kg
V=
W
Kerékpár világítás
– Hátsó világítás
A) A törvényes rendelkezésektől függően nem minden országspe-
cifikus kivitelben lehetséges az eBike-akkumulátoron keresztül
B) A lámpák kicserélésekor ügyeljen arra, hogy a lámpák kompati-
bilisek legyenek a Bosch eBike-rendszerrel (kérdezze meg a ke-
rékpár kereskedőjét) és megfeleljenek a megadott feszültség-
nek. Csak egyező feszültségű lámpák használhatók csere ese-
tén.
A hibásan behelyezett lámpák tönkre mehetnek!
Adatok a hajtóegység zajkibocsátásról
Az eBike-rendszer A-értékelésű zajszintje normális üzemben
< 70 dB(A). Ha az eBike-ot jogtalanul mozgatják, hajtóegy-
ség az -funkció keretei között egy riasztó
hangjelzést bocsát ki.Ez a riasztó hangjelzés meghaladhatja
a 70 dB(A) zajszintet és a hajtóegységtől 2 m távolságra kb.
80 dB(A)-t tesz ki. A riasztó hangjelzés csak az 
Alarm>-funkció aktiválása után áll rendelkezésre és
az eBike Flow appal ismét deaktiválható.
Összeszerelés
Ellenőrizze a sebesség érzékelőt
(lásd az A ábrát)
Speedsensor (slim)
A (2) sebesség érzékelőt és a hozzátartozó (4) CenterLock
mágnest vagy a (3) küllőmágnest a gyárban úgy szerelték fel,
hogy a mágnes a kerék egy fordulata során legalább 2 mm és
legfeljebb 15 mm távolságban haladjon el a sebesség érzé-
kelő mellett.
Konstrukciós változtatások esetén a mágnes és az érzékelő
közötti helyes távolságot be kell tartani (lásd a A ábrát).
Figyelem: A hátsó kerék ki- és beszerelésekor ügyeljen arra,
hogy ne rongálja meg sem az érzékelőt, sem az érzékelő tar-
tóját.
Egy kerékcsere során ügyeljen arra, hogy az érzékelő kábelét
mechanikus feszültségektől mentesen és megtörés nélkül
fektesse le.
250
A (4) CenterLock-mágnest csak legfeljebb 5-ször lehet ki- és
85
beszerelni.
36
Kerékmágnes
Egy kerékmágnes beépítése esetén a kerék fordulatainak fel-
ismeréséhez nincs érzékelőre szükség. A hajtóegység saját
IP54
maga felismeri, hogy mikor van a mágnes a közelében és a
mágneses mező feltűnésének frekvenciájából kiszámítja a
3
sebességet és az összes többi szükséges adatot.
Mivel a hajtóegység érzékeny a mágneses mezőkre, ügyeljen
arra, hogy ne legyen más mágneses mező (például mágneses
patentpedálok, mágneses pedálozási frekvencia mérők stb.)
12
a hajtóegység közelében, amely a működését zavarná.
17,4
Üzemeltetés
Az eBike-rendszer üzembe helyezéséhez egy kezelőegységre
van szükség. Vegye figyelembe a kezelőegység használati
A)
W
Bosch eBike Systems
0,6
loading

This manual is also suitable for:

Bdu3741Bdu3760Bdu3761Bdu3780Bdu3781