Bosch BDU3740 Supplement Manual page 30

Drive unit, epac
Hide thumbs Also See for BDU3740:
Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 9
Čeština – 2
Popis výrobku a výkonu
Použití v souladu s určeným účelem
Pohonná jednotka je určená výhradně k pohonu vašeho
elektrokola a nesmí se používat pro jiné účely.
Kromě zde popsaných funkcí se může kdykoli stát, že budou
provedeny změny softwaru pro odstranění chyb a změny
funkcí.
Zobrazené součásti
Jednotlivá vyobrazení v tomto návodu k použití se mohou
v závislosti na vybavení vašeho elektrokola nepatrně lišit od
skutečného provedení.
Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.
(1) Pohonná jednotka
a)
(2) Senzor rychlosti
(3) Magnet na paprsek kola
b)
(4) Magnet CenterLock
(5) Magnet na kole (magnet rim)
a) Může být odlišný tvar senzoru a odlišná montážní poloha
b) Může být odlišná montážní poloha
Technické údaje
Pohonná jednotka
Kód výrobku
Jmenovitý trvalý výkon
Točivý moment pohonu max.
Jmenovité napětí
Provozní teplota
Skladovací teplota
Stupeň krytí
Hmotnost, cca
Systém Bosch eBike používá FreeRTOS
(viz http://www.freertos.org).
A)
Osvětlení jízdního kola
B)
Napětí cca
Maximální výkon
– Přední světlo
0 275 007 3D1 | (14.03.2022)
Osvětlení jízdního kola
– Zadní světlo
A) V závislosti na zákonných předpisech není možné u všech
B) Při výměně žárovek dbejte na to, aby byly žárovky kompatibilní
Nesprávně namontované žárovky se mohou zničit!
Údaje k emisím hluku pohonné jednotky
Hladina emisí hluku za použití váhového filtru A u systému
eBike činí při normálním provozu < 70 dB(A). Když se eBike
pohybuje bez povolení, vydává pohonná jednotka v rámci
služby  zvukový alarm. Tento zvukový alarm
může přesáhnout hladinu emisí hluku 70 dB(A) a činí
přibližně 80 dB(A) ve vzdálenosti 2 m od pohonné jednotky.
Zvukový alarm je dispozici teprve po aktivaci služby 
Alarm> a lze ho znovu deaktivovat v aplikaci eBike Flow.
Montáž
Kontrola senzoru rychlosti (viz obrázek A)
Speedsensor (slim)
Senzor rychlosti (2) a příslušný magnet CenterLock (4)
nebo magnet na paprsku kola (3) jsou namontované
Drive Unit
z výroby tak, aby se magnet při otáčení kola pohyboval ve
Performance Line
vzdálenosti minimálně 2 mm a maximálně 15 mm od senzoru
CX/Cargo/
rychlosti.
CX Race Edition/
Při konstrukčních změnách musí být dodržená správná
Speed
vzdálenost mezi magnetem a senzorem (viz obrázek A).
BDU3740
Upozornění: Při montáži a demontáži zadního kola dbejte na
BDU3741
to, abyste nepoškodili senzor nebo držák senzoru.
BDU3760
Při výměně kola dbejte na to, abyste kabel senzoru vedli tak,
BDU3761
aby nebyl napnutý a zalomený.
BDU3780
BDU3781
Magnet CenterLock (4) lze demontovat a znovu namontovat
jen pětkrát.
W
250
Magnet na kole
Nm
85
Při instalaci magnetu na kole není pro rozpoznání otáčení
V=
36
kola nutný senzor. Pohonná jednotka sama rozpozná, kdy je
°C
–5 až +40
magnet v její blízkosti a vypočítá z frekvence výskytu
°C
+10 až +40
magnetického pole rychlost a všechny ostatní potřebné
údaje.
IP54
Protože je pohonná jednotka citlivá na magnetická pole,
kg
3
zabraňte výskytu dalších magnetických polí v blízkosti
pohonné jednotky (např. magnetické nášlapné pedály,
magnetické měřice frekvence šlapání), aby nedocházelo
k rušení pohonné jednotky.
V=
12
Provoz
W
17,4
Pro uvedení systému elektrokola do provozu je nutná řídicí
jednotka. Dodržujte uvedení systému elektrokola do provozu
a ovládání pohonné jednotky v návodu k obsluze ovládací
jednotky.
A)
provedení pro jednotlivé země pomocí akumulátoru systému
eBike.
se systémem eBike Bosch (informujte se u svého prodejce
jízdního kola) a aby souhlasilo uvedené napětí. Smí se
vyměňovat pouze žárovky se stejným napětím.
W
0,6
Bosch eBike Systems
loading

This manual is also suitable for:

Bdu3741Bdu3760Bdu3761Bdu3780Bdu3781