Bosch BDU3740 Supplement Manual page 28

Drive unit, epac
Hide thumbs Also See for BDU3740:
Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 9
Nederlands – 4
Zorg er eigenhandig voor dat persoonlijke gegevens uit het
apparaat werden gewist.
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elek-
trische apparaten en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of ver-
bruikte accu's/batterijen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten gra-
tis af bij een erkende rijwielhandel of bij een milieupark.
Wijzigingen voorbehouden.
0 275 007 3D1 | (14.03.2022)
Bosch eBike Systems
loading

This manual is also suitable for:

Bdu3741Bdu3760Bdu3761Bdu3780Bdu3781