Toshiba RAS-18N3KV2 Series Installation Manual

Indoor/outdoor unit
Hide thumbs Also See for RAS-18N3KV2 Series:
Table of Contents
 • Deutsch

  • Sicherheitsvorkehrungen
  • Einbauzeichnungen für Innen- und Aussengerät
   • Zusätzlich Erhältliche Installationsteile
  • Innengerät
   • Aufstellungsort
   • Mauerdurchbruch und Befestigung der Montageplatte
   • Kabelanschlüsse
   • Verbindung der Fernbedienung zur Funktion Per Kabelanschluss
   • Installation von Leitungen und Kondensatschlauch
   • Einbau des Innengeräts
   • Entwässerung
  • Aussengerät
   • Aufstellungsort
   • Vorsichtsmaßnahmen Beim Einbau in Regionen mit Schneefall und Kalten Temperaturen
   • Anschluß der Kühlmittelleitungen
   • Entleeren
   • Kabelanschlüsse
   • Elektrische Anschlüsse
  • Sonstiges
   • Überprüfung auf Gas-Undichtigkeit
   • Fernbedienung A-B Wahl
   • Probelauf
   • Automatische Wiedereinschaltung
 • Čeština

  • Bezpečnostní Opatření
  • Schéma Instalace Vnitřní a Venkovní Jednotky
   • Volitelné Doplňky Pro Instalaci
  • Vnitřní Jednotka
   • Místo Instalace
   • Vyvrtání Otvoru a Montáž Instalační Desky
   • Zapojení Vodičů
   • Jak Zapojit Dálkové OvláDání Pro Spuštění Provozu
   • Montáž Trubek a VypouštěCí Hadice
   • Montáž Vnitřní Jednotky
   • Odvod Vody
  • Venkovní Jednotka
   • Místo Instalace
   • Pokyny Pro Instalaci V Oblastech, Kde Padá Sníh a Jsou Nízké Teploty
   • Spojování Chladivového Potrubí
   • VyčerpáVání Vzduchu
   • Zapojení Vodičů
   • Elektrické Práce
  • Ostatnĺ
   • Zkouška Úniku Plynu
   • Volba A-B Na DálkovéM OvláDání
   • Zkušební Provoz
   • Nastavení Automatického Znovuspuštění
 • Magyar

  • Biztonsági Előírások
  • Beltéri És Kültéri Egységek Üzembe Helyezése
   • Külön Rendelhető Alkatrészek
  • Beltéri Egység
   • A Felszerelés Helye
   • Lyuk Kivágása És a Felszerelése
   • Kábelezés
   • A Távvezérlő Csatlakoztatása Vezetékes Működtetéshez
   • A Csövek És a Kondenzvíztömlő Felszerelése
   • A Beltéri Egység Rögzítése
   • Vízelvezetés
  • Kültéri Egység
   • A Felszerelés Helye
   • Az Olyan Helyeken Történő Felszerelésre Vonatkozó Óvintézkedések, Ahol Havazásra És Hidegre Lehet SzáMítani
   • Hűtőközegcső-Csatlakozások
   • Légtelenítés
   • Kábelezés
   • Elektromos Munka
  • Egyebek
   • TöMítettségvizsgálat
   • A Távirányítón Az A-B Állás Kiválasztása
   • Tesztüzem
   • Automatikus Újraindítás Beállítás
 • Slovenčina

  • Bezpečnostné Zásady
  • Inštalačná Schéma Vnútornej a Vonkajšej Jednotky
   • Voliteľné Inštalačné Diely
  • Vnútorná Jednotka
   • Miesto Inštalácie
   • Zhotovenie Diery a Montáž Inštalačnej Lišty
   • Pripojenie Vodičov
   • Pripojenie Diaľkového Ovládania Pomocou Kábla
   • Inštalácia Rúrok a Odvodňovacej Hadice
   • Upevnenie Vnútornej Jednotky
   • Odvodňovanie
  • Vonkajšia Jednotka
   • Miesto Inštalácie
   • Upozornenie Pre Inštaláciu V Oblastiach so SneženíM a Nízkymi Teplotami
   • Spájanie Chladiacich Rúrok
   • Vyčerpanie Vzduchu
   • Pripojenie Vodičov
   • Elektroinštalačná Práca
  • Iné
   • Test Unikania Plynu
   • Voľba A-B Na Diaľkovom OvládačI
   • Testovacia Prevádzka
   • Nastavenie Automatického Reštartu
 • Slovenščina

  • Varnostni Ukrepi
  • Namestitvena Shema Notranje in Zunanje Enote
   • Izbirni Namestitveni Deli
  • Notranja Enota
   • Mesto Za Namestitev
   • Rezanje Luknje in Montaža Namestitvene Plošče
   • Priključitev Napeljave
   • Kako Povezati Daljinski Upravljalnik Za Krmiljenje Preko Kabla
   • Namestitev Odvodne in Ostalih Cevi
   • Pritrditev Notranje Enote
   • Odvajanje
  • Zunanja Enota
   • Mesto Za Namestitev
   • Opozorila Pri Namestitvi Na Območjih S Snežnimi Padavinami in Nizkimi Temperaturami
   • Priključitev Hladilnih Cevi
   • Izčrpavanje
   • Priključitev Napeljave
   • Električarsko Delo
  • Drugo
   • Preizkus Uhajanja Plina
   • Izbira Nastavitve A-B Na Daljinskem Upravljalniku
   • Preizkus Delovanja
   • Nastavitev Za Samodejni Ponovni Zagon
Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

INSTALLATION MANUAL
AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
Indoor unit
RAS-(B)18, 22N3KV2 Series
RAS-M24N3KV2 Series
Outdoor unit
RAS-18, 22N3AV2 Series
RAS-3M26UAV-E
RAS-4M27UAV-E
RAS-5M34UAV-E1
ENGLISH
DEUTSCH
ČESKY
PУCСКИЙ
MAGYAR
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
БЪЛГАРСКИ
SLOVENČINA
SLOVENŠČINA
1110651195
Table of Contents
loading

Summary of Contents for Toshiba RAS-18N3KV2 Series

 • Page 1 ENGLISH INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) DEUTSCH ČESKY PУCСКИЙ MAGYAR ΕΛΛΗΝΙΚΑ Indoor unit RAS-(B)18, 22N3KV2 Series RAS-M24N3KV2 Series Outdoor unit RAS-18, 22N3AV2 Series RAS-3M26UAV-E БЪЛГАРСКИ RAS-4M27UAV-E RAS-5M34UAV-E1 SLOVENČINA SLOVENŠČINA 1110651195...
 • Page 2: Table Of Contents

  CONTENTS PRECAUTIONS FOR SAFETY ............................1 INSTALLATION DIAGRAM OF INDOOR AND OUTDOOR UNITS ...................3  Optional Installation Parts ...............................3 INDOOR UNIT ..................................4  Installation Place ................................4  Cutting a Hole and Mounting Installation Plate .......................4  Wiring Connection ................................4  How to Connect Remote Controller for Wire Operation ....................5 ...
 • Page 3: Precautions For Safety

  PRECAUTIONS FOR SAFETY PRECAUTIONS FOR SAFETY • Before installation, please read these precautions for safety carefully. • Be sure to follow the precautions provided here to avoid safety risks. The symbols and their meanings are shown below. WARNING : It indicates that incorrect use of this unit may cause severe injury or death. CAUTION : It indicates that incorrect use of this unit may cause personal injury (*1), or property damage (*2).
 • Page 4 WARNING • Never modify this unit by removing any of the safety guards or bypassing any of the safety interlock switches. • Installation work must be requested from the supplying retail dealership or professional vendors. Self-installation may cause water leakage, electrical shock, or fi...
 • Page 5: Installation Diagram Of Indoor And Outdoor Units

  INSTALLATION DIAGRAM OF INDOOR AND OUTDOOR UNITS INSTALLATION DIAGRAM OF INDOOR AND OUTDOOR UNITS For the rear left and left piping Installation Hook plate Wall Insert the cushion between the indoor unit and wall, and tilt the indoor unit for better operation.
 • Page 6: Indoor Unit

  INDOOR UNIT INDOOR UNIT Mounting the installation plate Installation Place Anchor bolt holes • A place which provides the spaces around the indoor unit as shown in the diagram Hook • A place where there are no obstacles near the air inlet and outlet •...
 • Page 7: How To Connect Remote Controller For Wire Operation

  CAUTION • Be sure to refer to the wiring system diagram labeled inside the front panel. • Check local electrical cords and also any specifi c wiring instructions or Remove screw limitations. Cord clamp Display unit Screw Display board Terminal block Terminal cover 70 mm * Wire size 28-22 AWG (0.08-0.32 mm...
 • Page 8: Piping And Drain Hose Installation

  How to remove the drain hose Control wire Control wire Heat insulator • The drain hose can be removed by removing the screw securing the drain hose and then pulling out Screw (Ø3.1×16L) the drain hose. Hole for hang for hang remote remote controller •...
 • Page 9: Indoor Unit Fixing

  CAUTION Information • Bind the auxiliary pipes (two) and connecting cable with facing tape The lower part of indoor unit may fl oat, tightly. In case of leftward piping and rear-leftward piping, bind the due to the condition of piping and you auxiliary pipes (two) only with facing tape.
 • Page 10: Refrigerant Piping Connection

  1. Connect the charge hose from the manifold valve to the service port of Refrigerant Piping Connection the packed valve at gas side. 2. Connect the charge hose to the port of the vacuum pump. 3. Open fully the low pressure side handle of the gauge manifold valve. Flaring 4.
 • Page 11: Electrical Work

  Model 18 class 22 class Electrical Work 220 – 240 V Single phase, 50Hz Power source 220 V Single phase, 60Hz Maximum running current 10.0A 13.5A 1. The supply voltage must be the same as the rated voltage of the air Plug socket &...
 • Page 12 INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) DEUTSCH Indoor unit RAS-(B)18, 22N3KV2 Series RAS-M24N3KV2 Series Outdoor unit RAS-18, 22N3AV2 Series RAS-3M26UAV-E RAS-4M27UAV-E RAS-5M34UAV-E1 1110651195...
 • Page 13 INHALT SICHERHEITSVORKEHRUNGEN .............................1 EINBAUZEICHNUNGEN FÜR INNEN- UND AUSSENGERÄT ..................3  Zusätzlich erhältliche Installationsteile ...........................3 INNENGERÄT ..................................4  Aufstellungsort ................................4  Mauerdurchbruch und Befestigung der Montageplatte ....................4  Kabelanschlüsse ................................4  Verbindung der Fernbedienung zur Funktion per Kabelanschluss.................5  Installation von Leitungen und Kondensatschlauch ......................6 ...
 • Page 14: Sicherheitsvorkehrungen

  SICHERHEITSVORKEHRUNGEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN • Lesen Sie bitte vor dem Einbau diese Anweisungen für Sicherheitsvorkehrungen genau durch. • Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, um Gefährdungen auszuschließen. Die Symbole und ihre Bedeutung sind nachstehend aufgeführt. WARNUNG : Bedeutet, dass die falsche Verwendung dieses Gerätes u. U. tödliche Verletzungen verursachen kann. VORSICHT : Bedeutet, dass die falsche Verwendung dieses Gerätes Verletzungen (*1) oder Sachschäden (*2) verursachen kann.
 • Page 15 WARNUNG • Dieses Gerät darf niemals so modifi ziert werden, daß die Sicherheitseinrichtungen durch Verändern der Sperrschalter deaktiviert werden. • Mit dem Einbau muss der Lieferant oder ein qualifi zierter Handwerker beauftragt werden. Selbsteinbau kann zu undichten Wasserleitungen, Stromschlägen oder Bränden führen. •...
 • Page 16: Einbauzeichnungen Für Innen- Und Aussengerät

  EINBAUZEICHNUNGEN FÜR INNEN- UND AUSSENGERÄT EINBAUZEICHNUNGEN FÜR INNEN- UND AUSSENGERÄT Für die hinteren linken und linken Rohrleitungen. Montageplatte Haken Wand Einen Polster zwischen Innengerät und Wand einbringen um das Innengerät zu neigen und die Montage zu vereinfachen. Den Ablaufschlauch nicht durchhängen lassen.
 • Page 17: Innengerät

  INNENGERÄT INNENGERÄT Befestigung der Montageplatte Aufstellungsort Ankerschraubenloch • Einen Aufstellungsort wählen, der wie in der Zeichnung gezeigt ausreichend Platz rund um das Innengerät bietet Haken • Einen Aufstellungsort wählen, an dem sich keine Hindernisse vor den Einund Auslassöffnungen befi nden •...
 • Page 18: Verbindung Der Fernbedienung Zur Funktion Per Kabelanschluss

  VORSICHT • Beim Anschluß sich unbedingt auf den Stromlaufplan an der Innenseite der Frontplatte beziehen. • Vor Beginn der Arbeiten sich mit örtlichen Bestimmungen, spezifi schen Schraube Kabelverlegungsvorschriften und Beschränkungen vertraut machen. entfernen Kabelklammer Schraube Displayeinheit Klemmenblock Klemmenabdeckung Displaytafel 70 mm * Kabelgröße 28-22 AWG (0,08-0,32 mm Außendiameter nicht über 4,7 mm, Länge des Kontrolle Kabels bis zu 30 m.
 • Page 19: Installation Von Leitungen Und Kondensatschlauch

  Kontrolle Kabel Entfernen des Kondensatschlauchs Kontrolle Kabel • Der Drainage-Schlauch kann durch Entfernen der Hitzeschutz Schraube vom Drainage-Schlauch herausgenommen Schraube Loch zum Anbringen werden. (Ø3,1×16L) zum der Fernbedienung Aufhängen der • Seien Sie beim Entfernen des Drainage-Schlauchs Fernbedienung mit den scharfen Kanten der Stahlplatte vorsichtig. Sie können sich an den Kanten verletzten.
 • Page 20: Einbau Des Innengeräts

  VORSICHT Hinweis • Die Zusatzleitungen (zwei) und das Verbindungskabel mit Isolierband fest Der Unterteil des Innenmoduls könnte infolge zusammenbinden. Bei nach links oder hinten links gerichteten Leitungen des Zustands der Rohrleitung schwimmen, sind nur die Zusatzleitungen (zwei) mit Isolierband zusammenzubinden. und sie können ihn nicht an der Einbauplatte befestigen.
 • Page 21: Anschluß Der Kühlmittelleitungen

  1. Verbinden Sie den Füllschlauch vom Verteilerventil mit der Wartungsöffnung Anschluß der Kühlmittelleitungen des gasseitigen Kompaktventils. 2. Verbinden Sie den Füllschlauch mit der Öffnung der Vakuumpumpe. 3. Öffnen Sie den Niederdruckseitengriff des Meßverteilerventils vollständig. Bördeln 4. Starten Sie die Vakuumpumpe, so daß die Entleerung beginnt. Führen Sie den Entleerungsvorgang bei einer Leitungslänge von 20 m etwa 15 Minuten lang 1.
 • Page 22: Elektrische Anschlüsse

  Modell 18. Klasse 22. Klasse Elektrische Anschlüsse 220 – 240 V Einphasig, 50Hz Stromversorgung 220 V Einphasig, 60Hz Max. Betriebsstrom 10,0A 13,5A 1. Die Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Steckdosen- und Sicherungsvorgaben Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen. Netzkabel H07RN-F oder 60245 IEC66 (1,5 mm oder mehr) 2.
 • Page 23 INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) ČESKY Indoor unit RAS-(B)18, 22N3KV2 Series RAS-M24N3KV2 Series Outdoor unit RAS-18, 22N3AV2 Series RAS-3M26UAV-E RAS-4M27UAV-E RAS-5M34UAV-E1 1110651195...
 • Page 24 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .............................1 SCHÉMA INSTALACE VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKY .....................3  Volitelné Doplňky pro Instalaci ............................3 VNITŘNÍ JEDNOTKA .................................4  Místo Instalace ................................4  Vyvrtání Otvoru a Montáž Instalační Desky ........................4  Zapojení Vodičů ................................4  Jak Zapojit Dálkové Ovládání pro Spuštění Provozu ......................5 ...
 • Page 25: Bezpečnostní Opatření

  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ • Před instalací si pečlivě prostudujte tyto bezpečnostní pokyny. • Ujistěte se, že dodržujete všechny uvedené pokyny, abyste vyloučili bezpečnostní rizika. Symboly mají následující významy: VAROVÁNÍ : Označuje, že nesprávné použití této jednotky může způsobit vážné zranění nebo smrt. UPOZORNĚNÍ...
 • Page 26 VAROVÁNÍ • Nikdy neprovádějte úpravy jednotky odstraňováním bezpečnostních prvků nebo přemosťováním bezpečnostních spínačů. • Instalaci musí zajistit maloobchodní dodavatel nebo profesionální prodejci. Neodborná instalace může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár. • Pro model R410A jsou požadovány určené nástroje a potrubní prvky a instalace musí být prováděna v souladu s návodem. Chladicí médium R410A typu HFC má...
 • Page 27: Schéma Instalace Vnitřní A Venkovní Jednotky

  SCHÉMA INSTALACE VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKY SCHÉMA INSTALACE VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKY Pro trubky vzadu vlevo a vlevo Instalační Háček deska Stěna Vložte mezi vnitřní jednotku a zeď podložku a pro lepší funkci jednotku nakloňte. Nenechte vypouštěcí hadici uvolnit. Otvor pro potrubí proved’te s mírným Ochranná...
 • Page 28: Vnitřní Jednotka

  VNITŘNÍ JEDNOTKA VNITŘNÍ JEDNOTKA Montáž instalační desky Místo Instalace Díry pro kotevní šrouby • Místo zajišťující prostor okolo vnitřní jednotky, jak je znázorněno na schématu. Háček • Místo bez překážek v blízkosti přívodu a vývodu vzduchu. • Místo umožňující snadnou instalaci potrubí k venkovní jednotce. •...
 • Page 29: Jak Zapojit Dálkové Ovládání Pro Spuštění Provozu

  UPOZORNĚNÍ • Nezapomeňte se řídit schématem zapojení na vnitřní straně předního panelu. • Ověřte si místní předpisy a omezení platící pro elektrické vodiče a Vyjměte šroub zapojení. Svorka kabelu Displej Šroub Svorkovnice Přístrojová Kryt svorkovnice deska 70 mm * Velikost kabelu 28-22 AWG (0,08-0,32 mm Vnější...
 • Page 30: Montáž Trubek A Vypouštěcí Hadice

  Jak vyjmout vypouštěcí hadici Řídící vodič Tepelný izolátor Řídící vodič • Vypouštěcí hadice může být odstraněna povolením šroubu zajišťujícího vypouštěcí hadici a Šroub (Ø3,1×16L) jejím vytažením. Otvor pro zavěšení pro řídící panel dálkového ovládání • Při odstraňování vypouštěcí hadice dávejte pozor dálkového ovládání...
 • Page 31: Montáž Vnitřní Jednotky

  UPOZORNĚNÍ Informace • Svažte pomocné trubky (dvě) a propojovací trubku těsně izolační Spodní část vnitřní jednotky může být páskou. V případě levostranného potrubí a zadního levostranného podepřena v závislosti na stavu potrubí potrubí svažte izolační páskou pouze pomocné trubky (dvě). a není...
 • Page 32: Spojování Chladivového Potrubí

  1. Připojte hadici z rozváděcího ventilu k přípojce těsnicího ventilu na straně Spojování Chladivového Potrubí plynu. 2. Připojte vypouštěcí hadici k přípojce vývěvy. 3. Otevřete páku nízkého tlaku rozváděcího ventilu tlakoměru naplno. Rozšíření 4. Zapněte vývěvu pro zahájení vyčerpávání. Vyčerpávání provádějte přibližně...
 • Page 33: Elektrické Práce

  Model 18 tříd 22 tříd Elektrické Práce 220 – 240 V Jedna fáze, 50Hz Napájení 220 V Jedna fáze, 60Hz 1. Napájecí napětí musí odpovídat jmenovitému napětí klimatizace. Maximální provozní napětí 10,0A 13,5A 2. Připravte zdroj napájení určený výlučně pro použití s klimatizační Jmenovitý...
 • Page 34 INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) MAGYAR Indoor unit RAS-(B)18, 22N3KV2 Series RAS-M24N3KV2 Series Outdoor unit RAS-18, 22N3AV2 Series RAS-3M26UAV-E RAS-4M27UAV-E RAS-5M34UAV-E1 1110651195...
 • Page 35 TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ..............................1 BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI EGYSÉGEK ÜZEMBE HELYEZÉSE ....................3  Külön Rendelhető Alkatrészek ............................3 BELTÉRI EGYSÉG ................................4  A Felszerelés Helye ................................4  Lyuk Kivágása és a Felszerelése ............................4  Kábelezés ..................................4  A távvezérlő csatlakoztatása vezetékes működtetéshez ....................5 ...
 • Page 36: Biztonsági Előírások

  ˝ ˝ BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK • A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el fi gyelmesen a biztonsági előírásokat. • Feltétlenül tartsa be az itt felsorolt előírásokat, hogy elkerülje a biztonsági kockázatokat. FIGYELMEZTETÉS : Azt jelzi, hogy a készülék helytelen használata súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet. FIGYELEM! : Azt jelzi, hogy a készülék helytelen használata személyi sérülést (*1) vagy anyagi kárt (*2) okozhat.
 • Page 37 FIGYELMEZTETÉS • Tilos az egységet átalakítani úgy, hogy biztonsági eszközöket távolítanak el belőle, vagy biztonsági alrendszereket hatástalanítanak! • A beszerelési munka elvégzésére a viszonteladó kereskedést vagy egyéb szakembert kell felkérni. Ha saját maga szereli be a készüléket az a helytelen beszerelés következtében a víz szivárgását, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. •...
 • Page 38: Beltéri És Kültéri Egységek Üzembe Helyezése

  BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI EGYSÉGEK ÜZEMBE HELYEZÉSE BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI EGYSÉGEK ÜZEMBE HELYEZÉSE Hátsó bal és bal oldali csővezetésnél Tartólemez Akasztó Helyezze a párnát a beltéri egység és a fal közé, és döntse meg a beltéri egységet az optimálisabb üzem érdekében. Vigyázzon, hogy a kondenzvíztömlő...
 • Page 39: Beltéri Egység

  BELTÉRI EGYSÉG BELTÉRI EGYSÉG A tartólemez felszerelése A Felszerelés Helye Lyukak a horgonycsavaroknak • Legyen elég hely a beltéri egység körül, ahogy azt az ábra mutatja. • Ne legyenek a levegőbemenet vagy -kimenet útjában akadályok. Akasztó • Ne legyen nehezítve a kültéri egységhez a csövek felszerelése. •...
 • Page 40: A Távvezérlő Csatlakoztatása Vezetékes Működtetéshez

  FIGYELEM! • Kábelezéskor kövesse az elülső panel belsején látható kábelezési rajzot. • Ellenőrizze a helyi elektromos rendszert, és fi gyeljen a speciális Távolítsa el a csavart kábelezési előírásokra vagy korlátozásokra. Kábelszorító Kijelzőegység Kijelzőtábla Csavar Csatlakozóblokk Csatlakozófedél 70 mm * Drótméret 28-22 AWG (0,08-0,32 mm Külső...
 • Page 41: A Csövek És A Kondenzvíztömlő Felszerelése

  A kondenzvíztömlő eltávolítása Vezérlőkábel Hőszigetelő Vezérlőkábel • A leeresztőtömlő a tartócsavarok eltávolításával és a leeresztőtömlő kihúzásával távolítható el. Csavar (Ø3,1×16L) • A leeresztőtömlő eltávolításakor vigyázzon az A távvezérlő a távvezérlő felfüggesztésére acéllap éles széleivel. Ezek sérülést okozhatnak. felfüggesztéséhez szolgáló furat •...
 • Page 42: A Beltéri Egység Rögzítése

  FIGYELEM! Fontos • A segédcsöveket (kettő) és az összekötő kábelt szorosan kell a A beltéri egység alsó része szabadon burkolószalaggal körbetekerni. Bal oldali és bal-hátsó kivezetésnél mozoghat a csőrendszer állapotának csak a segédcsöveket (kettő) kell csak a burkolószalaggal betekerni. megfelelően és nem rögzíthető a szerelőlaphoz.
 • Page 43: Hűtőközegcső-Csatlakozások

  1. Csatlakoztassa a szívótömlőt a csőelágazó szelepe és a gáz oldali Hűtőközegcső-csatlakozások tömszelencés szelep szervizcsatlakozója közé. 2. Csatlakoztassa a szívótömlőt a vákuumszivattyú csatlakozójához. 3. Nyissa ki teljesen a nyomásmérő csőelágazójának kisnyomású szelepét. Peremezés 4. Kezdje el a vákuumszivattyúval a légtelenítést. Végezze a légtelenítést körülbelül 15 percig, ha a csövek hossza 20 méter.
 • Page 44: Elektromos Munka

  Modell 18-as osztály 22-as osztály Elektromos Munka 220 – 240 V Egyfázisú, 50Hz Tápforrás 220 V Egyfázisú, 60Hz Max. üzemi áram 10,0A 13,5A 1. A tápfeszültségnek meg kell egyeznie a légkondicionáló névleges üzemi Csatlakozóaljzat és biztosíték terhelhetősége feszültségével. Tápkábel H07RN-F vagy 60245 IEC66 (1,5 mm vagy több) 2.
 • Page 45 INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit RAS-(B)18, 22N3KV2 Series RAS-M24N3KV2 Series Outdoor unit RAS-18, 22N3AV2 Series RAS-3M26UAV-E RAS-4M27UAV-E RAS-5M34UAV-E1 SLOVENČINA 1110651195...
 • Page 46 OBSAH BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY ...............................1 INŠTALAČNÁ SCHÉMA VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY ................3  Voliteľné inštalačné diely ..............................3 VNÚTORNÁ JEDNOTKA ..............................4  Miesto inštalácie ................................4  Zhotovenie diery a montáž inštalačnej lišty ........................4  Pripojenie vodičov ................................4  Pripojenie diaľkového ovládania pomocou kábla ......................5 ...
 • Page 47: Bezpečnostné Zásady

  BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY • Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. • Dodržujte bezpečnostné pokyny, ktoré sú tu uvedené, aby ste sa vyhli bezpečnostným rizikám. Nižšie sú uvedené symboly a ich význam. VÝSTRAHA : Znamená, že nesprávne použitie tejto jednotky môže spôsobiť vážne poranenie alebo smrť. UPOZORNENIE : Znamená, že nesprávne použitie tejto jednotky môže spôsobiť...
 • Page 48 VÝSTRAHA • Nikdy túto jednotku neupravujte tak, že by ste odstránili niektoré bezpečnostné kryty alebo prepojili niektoré bezpečnostné spínače. • O inštalačnú prácu je nutné požiadať maloobchodného dodávateľa alebo profesionálnych dodávateľov. Samoinštalácia môže viesť k unikaniu vody, elektrickému šoku či požiaru následkom nesprávnej inštalácie. •...
 • Page 49: Inštalačná Schéma Vnútornej A Vonkajšej Jednotky

  INŠTALAČNÁ SCHÉMA VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY INŠTALAČNÁ SCHÉMA VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY Pre rúrky vzadu vľavo a vľavo Inštalačná lišta Háčik Stena Medzi vnútornú jednotku a stenu vložte podložku a vnútornú jednotku nakloňte na dosiahnutie lepšieho výkonu. Nedovoľte, aby sa odvodňovacia hadica uvoľnila.
 • Page 50: Vnútorná Jednotka

  VNÚTORNÁ JEDNOTKA VNÚTORNÁ JEDNOTKA Montáž inštalačnej lišty Miesto inštalácie Otvory pre upevňovacie skrutky • Miesto, ktoré poskytuje priestor okolo vnútornej jednotky, ako je to zobrazené na schéme Háčik • Miesto, kde nie sú prekážky v blízkosti prívodu alebo odvodu vzduchu •...
 • Page 51: Pripojenie Diaľkového Ovládania Pomocou Kábla

  UPOZORNENIE • Využite schému elektrického zapojenia uvedenú na vnútornej strane predného panela. Odskrutkujte • Skontrolujte si miestne elektrické káble a prípadné konkrétne pokyny a skrutku obmedzenia platiace pre inštaláciu. Káblová svorka Displej Skrutka Teleso svorkovnice Doska Kryt svorkovnice displeja 70 mm * Priemer vodiča 28-22 AWG (0,08-0,32 mm Vonkajší...
 • Page 52: Inštalácia Rúrok A Odvodňovacej Hadice

  Ako demontovať odvodňovaciu hadicu Kábel diaľkového ovládania Kábel diaľkového • Odvodňovaciu hadicu odmontujete tak, že Tepelný izolátor ovládania uvoľníte skrutky, ktoré ju upevňujú, a potom Skrutka (Ø3,1×16L) hadicu potiahnete. Diera pre zavesenie pre zavesenie diaľkového ovládania • Pri demontáži odvodňovacej hadice si dávajte diaľkového ovládania pozor na ostré...
 • Page 53: Upevnenie Vnútornej Jednotky

  UPOZORNENIE Informácia • Pevne spojte pomocnú rúrky (dve) a spojovací kábel lepiacou páskou. Spodná časť vnútornej jednotky sa môže V prípade rúrok umiestnených vľavo alebo vzadu vľavo spojte pomocné voľne hýbať následkom inštalácie potrubia a rúrky (dve) len lepiacou páskou. nemôžete ju pripevniť...
 • Page 54: Spájanie Chladiacich Rúrok

  1. Pripojte plniacu hadičku z viacnásobného ventilu do obslužného otvoru Spájanie chladiacich rúrok bezpečnostného ventilu na strane s plynom. 2. Pripojte plniacu hadičku do vstupu vákuovej pumpy. 3. Plne otvorte nízkotlakovú bočnú rukoväť prístroja viacnásobného ventila. Rozšírenie 4. Začnite pracovať s vákuovou pumpou a s vyčerpávaním vzduchu. Pri dĺžke rúrok 20 metrov odsávajte asi 15 minút.
 • Page 55: Elektroinštalačná Práca

  Model Trieda 18 Trieda 22 Elektroinštalačná práca 220 – 240 V jednofázový, 50Hz Zdroj elektrického prúdu 220 V jednofázový, 60Hz Maximálny prúd 10,0A 13,5A 1. Napájacie napätie sa musí zhodovať s napätím predpísaným pre Hodnota zásuvky a poistky klimatizáciu. 2. Pripravte zdroj prúdu na výlučné použitie pre klimatizačnú jednotku. Elektrická...
 • Page 56 INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit RAS-(B)18, 22N3KV2 Series RAS-M24N3KV2 Series Outdoor unit RAS-18, 22N3AV2 Series RAS-3M26UAV-E RAS-4M27UAV-E RAS-5M34UAV-E1 SLOVENŠČINA 1110651195...
 • Page 57 VSEBINA VARNOSTNI UKREPI .................................1 NAMESTITVENA SHEMA NOTRANJE IN ZUNANJE ENOTE ..................3  Izbirni namestitveni deli ..............................3 NOTRANJA ENOTA ................................4  Mesto za namestitev ...............................4  Rezanje luknje in montaža namestitvene plošče ......................4  Priključitev napeljave ..............................4  Kako povezati daljinski upravljalnik za krmiljenje preko kabla ..................5 ...
 • Page 58: Varnostni Ukrepi

  VARNOSTNI UKREPI VARNOSTNI UKREPI • Prosimo, da pred namestitvijo pozorno preberete pričujoča varnostna opozorila. • Upoštevajte varnostna opozorila, da bi se izognili nevarnosti. Simboli in njihov pomen so prikazani spodaj. OPOZORILO : Pomeni, da lahko neustrezna uporaba enote privede do hudih poškodb ali smrti. POZOR : Pomeni, da lahko neustrezna uporaba enote privede do telesnih poškodb (1*) ali materialne škode (2*).
 • Page 59 OPOZORILO • Ne spreminjajte enote z odstranjevanjem varnostne zaščite ali tako, da obidete varnostna spojna stikala. • Namestitev naj izvede dobavitelj naprave ali strokovno usposobljen prodajalec. Če napravo sami nameščate lahko pride v primeru nepravilne namestitve do puščanja vode, električnega stresljaja ali požara. •...
 • Page 60: Namestitvena Shema Notranje In Zunanje Enote

  NAMESTITVENA SHEMA NOTRANJE IN ZUNANJE ENOTE NAMESTITVENA SHEMA NOTRANJE IN ZUNANJE ENOTE Za cevi levo in levo zadaj Namestitvena Kljuka plošča Med notranjo enoto in zidom vstavite blazino ter napravo zaradi boljšega delovanja nagnite. Ne dovolite, da odvodna cev postane ohlapna.
 • Page 61: Notranja Enota

  NOTRANJA ENOTA NOTRANJA ENOTA Montaža namestitvene plošče Mesto za namestitev Luknje za sidrne vijake • Mesto, ki zagotavlja dovolj prostora okrog notranje naprave, kakor je prikazano na shemi Kljuka • Mesto, ker ni ovir blizu zračnega dovoda in odvoda • Mesto, ki dopušča lahko namestitev cevi do zunanje enote •...
 • Page 62: Kako Povezati Daljinski Upravljalnik Za Krmiljenje Preko Kabla

  POZOR • Upoštevajte shemo napeljave, nalepljeno znotraj sprednje plošče. • Preverite električne kable v hiši in upoštevajte kakršnakoli posebna navodila in omejitve v zvezi z napeljavo. Odstranite vijak Kabelska spona Vijak Priključna sponka Zaključni pokrov Zaslonska enota Ploščica zaslonske enote 70 mm * Presek žic 28-22 AWG (0.08-0.32 mm zunanji premer največ...
 • Page 63: Namestitev Odvodne In Ostalih Cevi

  Kako odstranite odvodno cev Krmilni kabel Toplotni izolator Krmilni kabel • Odvodno cev odstranite tako, da odvijete vijak, ki jo drži in jo potegnete ven. Vijak (Ø3.1×16L) za Luknja za obešanje • Pri odstranjevanju odvodne cevi pazite na ostre obešanje daljinskega daljinskega upravljalnika upravljalnika robove in jekleno ploščo.
 • Page 64: Pritrditev Notranje Enote

  POZOR Informacija • Dobro ovijte pomožne cevi (dve) in priključni kabel z izolirnim trakom. Spodnji del notranje enote lahko zaradi V primeru leve ali zadnje leve napeljave cevi, z izolirnim trakom ovijte stanja cevja visi, tega ne morete pritrditi le pomožne cevi (dve). na namestitveno ploščo.
 • Page 65: Priključitev Hladilnih Cevi

  1. S polnilno cevjo povežite razdelilni ventil in dovodno odprtino na zapornem Priključitev hladilnih cevi ventilu za plin. 2. Polnilno cev priključite na odprtino vakumske črpalke. 3. Do konca odprite ročico merilnika za nizek pritisk ob razdelilnem ventilu. Pritrjevanje matice na cev 4.
 • Page 66: Električarsko Delo

  Model Razred 18 Razred 22 Električarsko delo 220 – 240 V enojna faza, 50Hz Električna napetost 220 V enojna faza, 60Hz Največja jakost toka 10.0A 13.5A 1. Omrežna napetost mora ustrezati navedeni napetosti na klimatski Jakost vtičnice in varovalke napravi 2.

Table of Contents